Liechtenstein Kastélyszálló

Hőgyész

Napjainkban, amikor a felpörgetett életvitel miatt felértékelődött a csend és a nyugalom, külön értéknek számít, ha olyan helyen töltődhetünk fel, ahol régészeti leletek szerint már az őskorban is szívesen időztek eleink.
Kevés olyan településünk van, amelynek neve foglalkozást jelent. „Hőgyész” szavunk korai magyar nyelvi megfelelője, a „hölgyész” szó, jelentése szerint olyanféle foglalkozást jelölő név volt, mint például a halász, vadász, madarász.
A finnugor eredetű „hölgy” szavunk valaha a kistermetű prémes állatokat elentette, s innen kapta nevét a község. Mivel a hermelin prémjét csak a legelőkelőbb emberek viselhették, a királyi, hercegi udvarok külön hermelinvadászokat, „hölgyészeket” tartottak. A nagyközség címere mind a mai napig híven őrzi ezt az örökséget.

Hőgyész, sokszínű kikapcsolódást és egyben nyugalmat jelentő település a 65-ös út Tamási és Szekszárd közötti szakaszán található. A községet békés természeti környezet veszi körül, vadrezervátumos tölgy- és akácerdőkkel. Hőgyész központjában 10 ha. természetvédelmi őspark ad hangsúlyt a településnek.

Hőgyész, a Tolna megyei község történelmi múltja a korai Árpád- korig nyúlik vissza. A történelem során többször is elnéptelenedik, majd a XVIII. Században német ajkú lakosság betelepítésével új korszak és fejlődés kezdődik az egyre népesebb falu, majd mezőváros életében.

Az Apari -nak nevezett birtokot a hozzátartozó falvakkal és pusztákkal a lotharingiai hercegséghez tarozó Claudius Florimundus Mercy veszi meg. Ennek az öt faluból és harminc pusztából álló birtoknak a központjává teszi Hőgyészt, és így a terület, mint Hőgyészi Uradalom kezdi meg fejlődését.

A hercegi kastélyszálló

Az 1720-as években Mercy gróf építette kastélyt több mint 150 évig az Apponyi-család birtokolta. Azonban az elsőszülött Apponyi-leánynak Liechtenstein Frigyessel kötött házassága révén a hőgyészi birtok a Liechtenstein családra szállt.
Amikor Liechtenstein Alfréd Hőgyészen átvette a birtokot, a nagykastély nem neki jutott osztályrészül, hanem nagybátyjának, Apponyi II.Károlynak, aki viszont Pálfán birtokolt. De a nagykastély quadrum-épületét Liechtenstein Alfréd a karbantartás anyagi gondjai miatt sem kívánta vagy tudta átvenni.

Ezért az ősi emeletes uradalmi tiszt- viselő-épületet, amely az idők folyamán a prefektusi ház és kancellária épülete is volt, - ezt alakították lakásul. Azóta lett ez a közismert neve: a hercegi kastély.
A kastélyban a második világháború végéig laktak, majd az orosz csapatok bevonulása után a család Liechtensteinbe, illetve Németoszágba menekült.
A Liechtenstein kastély az Apponyi kastélyszálló szomszédságában található csendes környezetben. A teljes nyugalomról a szálloda előtti park gondoskodik.