Magyar Papírmúzeum (Hungarian Paper Museum)

„ Minden, ami papír!” A Magyar Papírmúzeum 2016 szeptemberében nyitotta meg Kalandos papírtörténet című állandó kiállítását a Hamburger Hungária Látogatóközpontban. Európa legnagyobb papírmúzeumai közé tartozik a mintegy 1000 négyzetméter alapterületével és különleges látványosságaival. Megismerteti a látogatóval a papír és a vízjel történetét, valamint különböző célú használatukat, a feltalálásuktól napjainkig. 

Az interaktív elemekkel gazdagított tárlaton kívül a múzeumpedagógiai foglalkozások keretében kicsik és nagyok elsajátíthatják a papírmerítés tudományát, megismerkedhetnek egy modell papírgép működésével, valamint a különböző papírkészítő, gyártó, laboratóriumi  eszközökkel. A foglalkozás kapcsolódik a környezetismeret, technika, történelem, földrajz, vizuális kultúra, rajz, művészettörténet, irodalom, vallástörténet tantárgyakhoz. Külön teremben kapott helyet a papír 21. századi környezetkímélő gyártása, felhasználása. 

A múzeum időszaki kiállításokat és tudományos-ismeretterjesztő vándorkiállításokat is rendez.

 

"Everything that is paper!" In September 2016, the Hungarian Paper Museum opened its permanent exhibition "Adventurous Paper History" in the Hamburger Hungária Visitor Center. It is one of the largest paper museums in Europe, with a floor area of ​​approximately 1,000 square meters and special attractions. It introduces visitors to the history of paper and watermarks, as well as their various uses, from their invention to the present day.

In addition to the exhibition enriched with interactive elements, children and adults can learn the science of paper dipping, learn about the operation of a model paper machine, as well as the various paper-making, manufacturing, and laboratory tools within the framework of the museum's pedagogic sessions. The occupation is related to the subjects of environmental knowledge, technology, history, geography, visual culture, drawing, art history, literature, religious history. The environmentally friendly production and use of paper in the 21st century took place in a separate room.

The museum also organizes temporary exhibitions and scientific and informative traveling exhibitions.